- KS har en defensiv lønnspolitikk

Den planlagte satsingen på eldre og psykiatri vil mislykkes, dersom KS ikke tar nødvendige grep som arbeidsgiverorganisasjon.

– Det var flaut da Rikslønnsnemnda sto fram på TV i fjor og forklarte at lønna til sykepleierne måtte heves så mye for at kommunene skulle klare å skaffe nok sykepleiere. Den beskjeden burde kommet fra KS, de burde grepet fatt i problemet selv, sier Karin Andersen (SV) i Stortingets kommunalkomité. Hun er lite fornøyd med lønnspolitikken til KS. – Det holder ikke å peke på lederstillingene og konkurranseutsatte stillinger foran lønnsoppgjøret, mener hun, med henvisning til oppslaget i Kommunal Rapport nr 4/99. Andersen er opptatt av at det trengs veldig mange «vanlige» årsverk i pleiesektoren i årene framover. Handlingsplanen for eldre forutsetter 13.000 nye årsverk, psykiatrien 9.000 nye årsverk. De må i stor grad hentes fra utdannede pleiere som i dag jobber deltid eller i andre bransjer. – Kommunene er helt nødt til å konkurrere på lønns- og arbeidsvilkår for disse stillingene. KS må bli mye mer offensive. Hittil har de bare ventet på kravene, sier Andersen. Etter hennes mening har ikke KS klart å sette fokus på de arbeidsoppgavene som er viktigst i kommunene, og så følge opp i lønnspolitikken. – Etter kjennelsen i Rikslønnsnemnda sa en KS-topp at med et slikt oppgjør fikk kommunene ikke råd til å fjerne hundelort fra skiløypene. Det var jo helt sprøtt!

Uansvarlig Storting Andersen er heller ikke nådig med Stortinget. Først vedtar de nye, tunge reformer. Deretter moraliserer de over et helt nødvendig og rettferdig lønnsoppgjør. Ikke engang lønnsoppgjøret for lærerne ville de bidra til økonomisk. – Det ville vært enda vanskeligere å rekruttere og beholde ansatte i kommunene i dag dersom lønnsoppgjøret for kommunesektoren var blitt dårligere enn for andre. Hun kan forstå at kommunesektoren kan være redd for å ta skikkelig tak i disse problemene, når regjeringen og Stortinget svikter. – KS må kjøre et helt annet trøkk overfor Stortinget. Det må presses fram inntekter nok til kommunene så de kan gi de ansatte tilfredsstillende vilkår. Ellers vil vi ikke lykkes i blant annet satsingen på eldre og psykiatri. KS må forstå at dette henger sammen, sier Karin Andersen.

or

Skrevet av: Paul Aavik

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.