Tidligere Osen-rådmann Roar Leirset (t.h.) er kritisk til KS Advokatenes vurdering av varslingssaken. Osen-ordfører John Einar Høvik (t.v.)

 Tidligere Osen-rådmann Roar Leirset (t.h.) er kritisk til KS Advokatenes vurdering av varslingssaken. Osen-ordfører John Einar Høvik (t.v.)

Foto: Terje Dybvik / Fosna-Folket

KS Advokatene: Rådmannen i Osen opptrådte kritikkverdig

Osen-rådmann Roar Leirset måtte gå på dagen. En undersøkelse fra KS Advokatene sår tvil om hans skikkethet.

«Samlet sett innebærer situasjonen at jeg er i tvil om rådmannen er skikket til å inneha en slik lederstilling. Det understrekes likevel at dette er opp til kommunestyret å vurdere», skriver Tor Allstrin i KS Advokatene sitt notat om varslingssaken i Osen.

13. februar inngikk Roar Leirset og kommunestyret i Osen sluttavtale. Hvorfor rådmannen sluttet ble ikke forklart. Nå kan Kommunal Rapport fortelle hvorfor.