Forhandlingene framover

Grunnlag: Vedtakene på KS’ arbeidsgiverkonferanser gir grunnlag for KS’ forhandlingsmandat.19. februar: KS’ arbeidsgiverutvalg oppsummerer konferansene.1. mars: Regjeringens kontaktutvalg avgir sin innstilling.4. mars: KS-styret behandler forhandlingsmandatet.5. mars: Landsstyret i KS vedtar forhandlingsmandatetForhandlingsstart: Tidspunkt er ikke fastsatt. Partene møtes trolig før påske, mens sluttspurten blir i siste halvdel av april.1. mai: Forhandlingene i kommunesektoren må være sluttført.

Skrevet av: Siri Baastad