Forhandlingene framover

Grunnlag: Vedtakene på KS’ arbeidsgiverkonferanser gir grunnlag for KS’ forhandlingsmandat.



19. februar: KS’ arbeidsgiverutvalg oppsummerer konferansene.



1. mars: Regjeringens kontaktutvalg avgir sin innstilling.



4. mars: KS-styret behandler forhandlingsmandatet.



5. mars: Landsstyret i KS vedtar forhandlingsmandatet



Forhandlingsstart: Tidspunkt er ikke fastsatt. Partene møtes trolig før påske, mens sluttspurten blir i siste halvdel av april.



1. mai: Forhandlingene i kommunesektoren må være sluttført.

Skrevet av: Siri Baastad

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.