Revisjonssjef Åge Sandsengen har ikke brutt taushetsplikten, konkluderer styret i Kommunerevisjon IKS. Foto: Helge Gudheim, ValdresHelge Gudheim, Valdres

Avviser brudd på taushetsplikten

Styret i Kommunerevisjon IKS mener at revisjonssjef Åge Sandsengen i Valdres ikke brøt taushetsplikten da han sendte opplysninger til pressen om to tidligere kommuneledere.

Odden-saken

Kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2015 en gransking av daværende rådmann Erland Odden i Sør-Aurdal

Spørsmålet var om han hadde et for nært forhold til tjenesteleder Lene Grimsrud, til å være habil som hennes personalleder

Revisjonen konkluderte med at hun ikke hadde fått noen urettmessige fordeler, men at han var inhabil til å være hennes personalleder som følge av vennskapet. Begge sa opp sine stillinger i Sør-Aurdal like etterpå.

De to har i vår kritisert prosessen de ble utsatt for i avisa Valdres, og gitt Kommunal Rapport samtykke til innsyn i revisjonsrapporten.

Revisjonssjefen sendte 15. mai uoppfordret ut flere dokumenter til pressen med svært personlig informasjon om de to lederne.

To jurister som har vurdert disse for Kommunal Rapport, mener revisjonssjefen brøt taushetsplikten.

– Grunnlaget for konklusjonen er en juridisk rapport fra Advokatfirmaet Thallaug og en uttalelse fra Norges kommunerevisorforbund. I tillegg har vi hatt en nøye gjennomgang og diskusjon om medieoppslagene, sier styreleder Frantz Mietle.