Ordfører Kåre Helland i Sør-Aurdal avviser at revisjonssjefens omstridte epost var avklart med ham på forhånd. Foto: Magnus K. Bjørke

Avviser at epost med personopplysninger var klarert

Verken ordfører, kontrollutvalgsleder eller styreleder i kommunerevisjonen protesterte da revisjonssjefen ville sende ut epost med personopplysninger.  

Alle de tre ble orientert i en epost fra revisjonssjef Åge Sandsengen 11. mai – fire dager før avisa Valdres og Kommunal Rapport mottok hans epost med svært personlig informasjon om to tidligere ledere i Sør-Aurdal–Erland Odden og Lene Grimsrud.

To jurister som uavhengig av hverandre har vurdert dokumentene på oppdrag for Kommunal Rapport, mener revisjonssjefen har brutt taushetsplikten. Den juridiske vurderingen Sandsengen selv har innhentet fra advokat Aslag Runde i Advokatkontoret Thallaug, trekker motsatt konklusjon.