Den administrative og politiske ledelsen i kommunen må spille sammen. KS ønsker at det i alle kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføres utviklingssamtale mellom kommunedirektør og politisk ledelse.

Den administrative og politiske ledelsen i kommunen må spille sammen. KS ønsker at det i alle kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføres utviklingssamtale mellom kommunedirektør og politisk ledelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

App og mal for samtale skal bedre forholdet mellom kommunedirektør og politikere

KS lanserer nå en ny mal og en egen app for en god utviklingssamtale mellom folkevalgte og kommunedirektør.

Bakgrunnen for lanseringen er en FoU som KS lanserte i april. Den har tittelen «Styrket lederskap i kommunal sektor- gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør.»

Undersøkelsen viste at forholdet i hovedsak var godt. Likevel gjennomføres ikke utviklingssamtalen i en firedel av kommuner og fylkeskommuner. Ambisjonen til KS er at alle kommuner skal gjennomføre slike samtaler.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.