Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Alternative turnuser reduserer deltid

Turnuser med lengre vakter enn normalt, reduserer ufrivillig deltid i omsorgstjenestene, konkluderer Fafo i ny rapport.

Fafo har på oppdrag fra Bergen kommune evaluert deres forsøk med alternative turnusordninger i omsorgstjenestene.

– Etter å ha fulgt kommunenes innsats for å redusere omfanget av små stillinger gjennom mange år, kan jeg si at dette er det tiltaket som har gitt desidert størst effekt, sier forskningsleder Leif Moland i Fafo til Dagens Næringsliv (DN).

Forskningsstiftelsen Fafo har fagbevegelsen som eier, men finner nå at løsninger de sentrale arbeidstakerorganisasjonene er kritiske til, fungerer i kommunene.

Effektivt mot deltid

Bergen kommune har, som Kommunal Rapport har skrevet om tidligere, hatt forsøk med såkalt «Nordsjøturnus». Den kombinerer lange daglige vakter (14 timer) i fem eller flere dager med en lang friperiode (to-tre uker). Bergen har også prøvd ut langturnus over færre dager.

Kommunen og arbeidstakernes tillitsvalgte har avtalt å søke om unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. De sentrale fagforbundene må godta slike forsøk.

Fafos undersøkelse viser at omfanget av ufrivillig deltid og små stillingsbrøker er mye mindre der alternativ turnus brukes. Hovedgrunnen er at turnuskabalen om kvelden og i helgene lettere går opp.

Populært

Undersøkelsen viser også at de alternative, lange turnusene er mest populære blant arbeidstakerne.

Alle i Bergen kommune som jobber «Nordsjøturnus» sier de er «ganske» eller «svært» tilfredse med arbeidstidsordningen. Flere av de ansatte oppgir at det er lettere å kombinere jobben med familieliv når de jobber lange vakter og har fri i lange perioder. Dette gjelder både enslige foreldre og gifte.

Ledere og ansatte oppgir at rekrutteringen er blitt mye bedre til arbeidssteder med alternativ turnus.

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) i Bergen er godt fornøyd med konklusjonene i Fafo-rapporten.

– Jeg tror dette er veien å gå for mange av våre institusjoner, sier hun til DN.

Rådgiver Bernt Vederhus i Fagforbundet i Bergen bekrefter at alternative turnuser er populære blant både medlemmer og tillitsvalgte. Han advarer likevel mot å generalisere erfaringer fra ett prosjekt.

– Alternative turnuser kan aldri bli noen hovedregel, sier han til DN. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.