27 ledere har signert på kravet om at rådmann og kommunalsjef i Kongsvinger må fjernes fra stillingene sine. Her Kongsvinger rådhus. Foto: Magnus K. BjerkeMagnus K. Bjerke

27 ledere krever rådmannen fjernet

Formannskapet i Kongsvinger har gitt rådmannen én ukes permisjon mens saken avklares. Rådmannen sier at situasjonen er vanskelig.

27 nåværende og tidligere ledere i Kongsvinger kommune har undertegnet et brev til politikerne, der de ber om at rådmann Gry Sjødin Neander og kommunalsjef for oppvekst Kjersti Vevstad fjernes fra sine stillinger.

Brevet er sendt fra Skolelederforbundet og Akademikerne sentralt, og inneholder ifølge Glåmdalen flere anklager mot rådmannens og kommunalsjefens lederstil. I brevet heter det at det er utviklet en fryktkultur i kommunen fordi rådmannen og kommunalsjef for oppvekst utøver ledelse på en måte som skaper frykt, usikkerhet og redsel. Det hevdes at ansatte er blitt syke, og at det skal være levert flere varsler om lederstilen tidligere, uten at noe er skjedd.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.