Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Vi dyrker felles verdier på private jorder

Får vi et sterkere jordvern hvis dyrkajord blir oppfattet som et fellesgode?

Landbruket leverer goder til fellesskapet ut over varer, men det er ikke noe vi reflekterer over til daglig. Handlinger på dyrkajord får konsekvenser for andre enn de som er direkte involvert, og kanskje særlig for framtidige generasjoner.

Mange som er opptatt av jordvern, er fortvilte og frustrerte fordi argumentene deres ikke når fram. Vi får en avstand til landbruket og ser jordressursene som noe som kun angår enkeltbønder. Samtidig glipper forståelsen av hvordan hele samfunnet er avhengig av disse ressursene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.