Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Staten kan bevare dyrkajorda – hvis den vil

Hvis staten ønsker å ta vare på den beste matjorda, kan de gjøre det mer økonomisk attraktivt å dyrke den.

Hvordan jordvernet praktiseres, påvirker i stor grad framtidens landbruk. 21. mai la regjeringen fram sin oppdaterte jordvernstrategi, og på mange måter signaliserer den en strengere politikk.

  • Det nasjonale målet for jordvern strammes inn, slik at det maksimalt blir lov å omdisponere 3.000 dekar årlig.
  • Det skal utredes sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene.
  • Kommuner som utarbeider egne strategier for jordvern skal få tilskudd.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.