Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Seg selv nok

Like lite som vi selv bør bestemme hva vi skal betale i skatt, bør lokale folke-avstemninger styre statlige reformer.

Da Stortingets kommunalkomité hadde besøkt Finnmark tidlig på 2000-tallet, kunne jeg lytte til begeistrede beskrivelser fra et par av komiteens medlemmer av hvor samstemte og tydelige fylkestingsrepresentantene i Finnmark hadde vært i sine anbefalinger om politiske grep for regionen.

Samstemmigheten kokte ned til to krav: 1. Mer tilskudd. 2. Lavere skatt.