Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Pensjonistene – en god arbeidskraftreserve

Under pandemien har pensjonistene vært en fantastisk arbeidskraftreserve i helsetjenesten. Det er en erfaring vi bør ta med oss inn i den nye hverdagen.

Jeg har jobbet mange år som rådgiver i kommunens HR-avdeling med ansvar for arbeidstid. Jeg har også vært prosjektleder for handlingsprogram for heltid i Sarpsborg kommune.

Kanskje kan pensjonistene være en buffer, slik at vi kan gi medarbeiderne i helsesektoren heltidsstillinger.