Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Nå er det nok naturtap!

Nasjonale myndigheter må ta langt sterkere styring over nasjonale naturverdier, og de må gjøre det nå.

I Norge har vi fantastiske naturområder som vi alle er veldig stolte over og glad i. Vi har nydelige fjellområder, elver, flotte fjorder, små bynære friområder, idylliske skogområder og uvurderlige strandsoner. Dette er fellesskapets verdier.

Fjellet tilhører alle, uavhengig av kommunegrenser.