Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Kommunalismens moralske økonomi

Ambisjonen om at «alle skal med», er et typisk produkt av en kommunal tenkemåte.

Statsviteren Harald Baldersheim har kalt norske kommuner for stifinnere i utviklingen av velferdssamfunnet. Det er en treffende betegnelse på en viktig observasjon.

Konsensus, gjensidighet og motmakt hang nøye sammen.