Sven Tveit
Kronikk

Innovasjonsvettreglene

Også jeg har brukt sommeren til å gå i fjellet. Og hva er vel mer naturlig for en innovasjonsforsker da enn å tenke på hvordan fjellvettreglene kan oversettes til innovasjon?

Basert på antall redningsaksjoner, er det grunn til å tro at flere kunne lest fjellvettreglene før de bega seg ut på fjelltoppbestigning.

Én annen ting som skjedde i sommer, var at vi fikk tidenes første stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Kanskje vi kan ta med oss erfaringer fra fjellvettreglene til kommunale innovasjoner?

Her får dere mine uhøytidelige innovasjonsvettregler:

1. Planlegg innovasjonen og husk å melde fra til politikerne

Selv om ingenting kommer til å gå etter planen – ha en plan. Det lønner seg å være godt forberedt på de utfordringene som kommer til å dukke opp. Husk at når uventede forhold (les: utgifter og medieoppslag) dukker opp, er det godt å ha en politisk vedtatt innovasjonsplan.

2. Tilpass innovasjonen etter de forhold som dukker opp underveis

I lærebøker om innovasjon møter du ofte en lineær og strømlinjeformet modell som starter med behov og ideer og ender opp med gevinstrealisering. På denne måten kan du få inntrykk av at innovasjon er en stegvis prosess, hvor du har kontroll på hvert steg og du kan se målene.

Dette er en illusjon. Vær forberedt på at innovasjonsprosessen er mer en berg- og dalbaneopplevelse enn en tur på merket sti.

3. Ta hensyn til andres (dårlige) erfaringer med innovasjon

Det er mye å lære av erfarne innovasjonsfolk. I stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor er ett av tre hovedprinsipper: «Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.»

Her vil jeg trekke fram at en gjerne kan lære av feil. Spesielt andres feil. Det kan være vel så mye å lære av feilet innovasjon som av suksesshistoriene.

4. Vær forberedt på motstand, selv om du er aldri så begeistret selv

Motstand mot innovasjonen behøver ikke være endringsuvilje. Motstand mot innovasjonen kan være berettiget kritikk, som – om du tar deg tid til å lytte og vurdere – kan gjøre innovasjonen enda bedre.

Husk å utforske hva som ligger i motstanden før du går videre!

5. Bruk de verktøyene som finnes

Det er utviklet en rekke innovasjonsverktøy, som Samveis, Samson, SoImpact, Gametools, N3, og gevinstkokeboken og en rekke andre. Digitaliseringsdirektoratet skriver på sin nettside at Public Sector Innovation har samlet flere hundre gratis verktøykasser for innovasjon som du kan finne og tilpasse dine behov.

Omfanget kan være litt overveldende. Gå tilbake til regel 3 om du trenger hjelp til å finne fram i denne jungelen av gode tips og råd.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn faresignal og vær forberedt på å feile

En innovasjonskultur forutsetter prøving og feiling, og innebærer risiko for å feile. Motsatsen til en innovasjonskultur er en «nullfeilskultur», som dessverre preger mye av offentlig sektor, og fører til at mange er mer opptatt av å eliminere feil enn å innovere.

Vær forberedt på å gjøre feil, men prøv og feil i smått heller enn i stort. Ved å prøve ut tiltak i mindre skala og i en avgrenset periode, blir risikoen mindre.

7. Håndter risikoene. Vit alltid hvilken risiko du står overfor

Risiko er en del av alle innovasjonsprosesser. Det er ikke risikominimering som er målet i innovative prosesser, men å ta stilling til hvordan risikoen kan håndteres.

Risikohåndtering er et tema som bør settes på den politiske dagsordenen. Vær alltid oppmerksom på hvilken risiko som finnes, aksepter at risikoen er der, og forsøk å styre den på best mulig måte.

8. Vend i tide – det er ingen skam å snu

Ikke alle innovasjonsprosesser leder til suksess. Vi må være forberedt på at innovasjoner kan gå galt. Professor Jean Hartley omtaler dette som exnovation; en bevisst avgjørelse om å avslutte en innovasjon. Hun mener dette er et punkt hvor mange organisasjoner feiler. Det er ikke lett å avslutte noe du har lagt så mye prestisje og penger inn i.

Hartley omtaler exnovation som «like killing puppies». Og det er det tross alt ikke mange som ønsker.

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

Det kan være fint å ta en pause fra innovasjonsprosessen når det stormer som verst. I enhver innovasjonsprosess er fritid nødvendig.

For fritidsturene dine har du fjellvettreglene her:

  1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
  2. Tilpass turen etter evne og forhold.
  3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
  4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
  5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
  6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
  7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
  8. Vend i tide – det er ingen skam å snu.
  9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.