Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Hvordan samarbeide med frivillige?

Museene trenger de frivillige, men vi må snakke mer om hvordan vi skal få til et samarbeid mellom aktører med ulike forventninger og forutsetninger.

Frivillighet er en dyd i norsk kulturpolitikk. Uavhengig av regjeringsfarge ses frivillighet dels i sammenheng med en demokratisk visjon om et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv og dels som en bærebjelke for kulturen.

Den demokratiske visjonen for museumsfrivilligheten skal tross alt gjennomføres på lokalt nivå.