Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Hvordan rigge kommunene for innovasjon?

Vi får ikke til kommunal innovasjon uten å ta hensyn til menneskene i systemet. Det må lages en rigg som bidrar til meningsfulle prosesser for alle involverte.

Det er ingen tvil om at det i dag jobbes mye med innovasjon i Kommune-Norge. Vi er kommet langt, spesielt når det gjelder erkjennelsen av at vi trenger innovative prosesser for å kunne skape innovative løsninger.

Dette kommer blant annet til uttrykk i den utstrakte bruken av designmetodikker og igangsettingen av ulike samskapingsinitiativer landet rundt.