Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Hva skaper tillit og mistillit til lokalpolitikerne?

Det som skaper tillit hos én velger, kan skape mistillit hos en annen.

Forskning om politisk tillit bruker gjerne spørsmål med faste svaralternativer. Men hva sier folk når de blir bedt om å beskrive grunner til tillit og mistillit med egne ord?

Det finnes mye forskning om tillit og mistillit til partier og politikere, også på lokalt nivå. Den vanlige framgangsmåten for å undersøke tillit er å be innbyggerne om å krysse av på spørsmål der svaralternativene er gitt av forskerne på forhånd.