Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Helse – ikke en sak for helsevesenet alene

Å overlate helse og velvære til helsevesenet alene er en altfor snever måte å tenke helse på.

Kanskje er en av de tyngste sidene ved å bli eldre og skrøpelig, en opplevelse av at radiusen for livet ditt krymper. Er du pleietrengende, eller sliter med begynnende demens, kan livet lett bli avgrenset til en institusjon eller husets fire vegger.

Å bli møtt som kunder, gir en verdifull «pause» fra sammenhenger der man møtes som klient og hjelpetrengende.