Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Er naturansvaret for tungt for kommunene?

Dersom de nyvalgte kommunestyrene ikke snur trenden med nedbygging av natur, må vi diskutere hvilke forvaltningsnivåer som best kan bære naturansvaret.

Naturkrisen har kommet på den politiske dagsordenen på en helt annen måte enn tidligere. Gjennom den internasjonale naturavtalen har Norge forpliktet seg til å unngå naturtap, samt å restaurere ødelagt natur.

Nøkkelen til å unngå nedbygging og å få til naturpositiv utvikling ligger i den lokale arealpolitikken. Derfor har årets nyvalgte lokalpolitikere et tyngre naturansvar enn tidligere lokalpolitikere har hatt. Er de i stand til å ta det?