Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Det koster mye å ha dårlige boforhold

Subsidiene på strøm og tilskuddene til «grønn» bolig forsterker allerede etablerte klasseskiller i boligmarkedet.

Det er ikke bare koronapandemien som har rammet befolkningen skjevt de siste årene vi har lagt bak oss. På toppen av pandemien erfarte stadig flere det som tidligere har vært en relativt ukjent form for fattigdom i Norge: Energifattigdom.

Det er en stor utfordring å reversere en skadelig boligpolitikk.