Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Appetitten på arealer er for glupsk

Skal naturtapet stanses, må vi bremse kommunenes appetitt på arealer. Og skal vi lykkes med å få til et nullutslippssamfunn, må vi bruke arealene mer effektivt.

Kommunene har et tungt ansvar for hvordan arealene her i landet blir brukt. Norge har nemlig ett av de mest desentraliserte systemene for beslutninger om arealbruk i hele Europa. Kommunene er de primære arealmyndighetene i Norge, og forventes å ivareta hensynet til naturverdier, klima, folkehelse og lokal utvikling når de vedtar arealendringer.

Kommunene har i sine arealplaner satt av arealer tilsvarende 200.000 fotballbaner til fritidsbebyggelse.