Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Å holde orden i naturregnskapet sitt

Hvor mye natur har gått tapt i kommunen de siste fire årene? Det vil jeg som velger vite, når jeg til høsten skal vurdere mine lokale folkevalgte.

Regnskap er en oversikt over ressursene man sitter på, ressursene man får inn og de som går ut. Slik holder man orden. Det er neppe noen som protesterer på at også kommunene plikter å ha budsjett- og regnskapssystemer, etter kommuneloven.

Å unngå mer naturtap fordrer modige lokalpolitikere som tar naturansvar.