I løpet av det siste året har ordførerkandidat Linda Dagestad Øygarden i Arendal besøkt en rekke kommunale tjenestesteder – og fortalt om besøket i sosiale medier. Her er bilder fra et knippe av besøkene, gjengitt med Øygardens tillatelse.

I løpet av det siste året har ordførerkandidat Linda Dagestad Øygarden i Arendal besøkt en rekke kommunale tjenestesteder – og fortalt om besøket i sosiale medier. Her er bilder fra et knippe av besøkene, gjengitt med Øygardens tillatelse.

Foto: Privat

Tre av ti kommuner har retningslinjer for politikerbesøk

Valgkampen er høysesong for politikere som vil ut i kommunene. Men i flere kommuner må kommunedirektøren gi grønt lys før politikere kan besøke skoler og sykehjem.

I ukene før kommunevalget ønsker mange listekandidater å besøke skoler, barnehager og sykehjem. Nesten tre av ti kommuner har retningslinjer politikerne må følge for å få komme på besøk, viser Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse.

De aller fleste (60 prosent) krever at kommunalsjef eller kommunedirektør skal være orientert om besøket. Hos 26 prosent av kommunene må besøket godkjennes – gjerne helt opp til toppledernivå.