Jonas Skrettingland (KrF) skal lede kommunen som hadde lavest korrigerte frie inntekter i fjor. Men Skrettingland er optimist på vegne av Hå. Foto: Lillian Nordbø / Hå kommune

Skal styre Norges fattigste og rikeste kommuner

– Du snakker ikke med en motløs ordfører, sier Jonas Skrettingland (KrF). Han skal lede Norges fattigste kommune de neste fire årene.

Sammen med Horten deler Hå jumboplassen på 2018-oversikten over korrigerte frie inntekter (inkludert eiendomsskatt, eiendomsskatt, konsesjons-, kraft- og hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift). Korrigerte frie inntekter er en indikator som gir uttrykk for kommunenes reelle inntektsnivå, hvilket igjen sier noe om kommunenes muligheter til å levere tjenester til sine innbyggere. Hå og Horten ligger begge 11 prosent under landsgjennomsnittet for korrigerte frie inntekter. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.