KS-leder Gunn Marit Helgesen lover å minne rikspolitikerne om fordelene ved lokalt selvstyre igjen og igjen. Foto: Terje Lien

- Rikspolitikerne svekker lokaldemokratiet

Med ny forskning advarer KS-leder Gunn Marit Helgesen rikspolitikerne i valgkampen: Økende statlig detaljstyring binder opp lokalpolitikernes handlingsrom og svekker lokaldemokratiet.

På Arendalsuka presenterte KS en ny rapport om «rammestyring i prinsipp og praksis», laget av by- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met.

En første rapport kom i april og konkluderte med at alle partier er for rammestyring i prinsippet, men at staten detaljstyrer kommunene i praksis.