Ordfører Steinar Bergsland (H) i Tinn synes partileder Erna Solberg kommer med et strålende valgløfte.

Ordfører Steinar Bergsland (H) i Tinn synes partileder Erna Solberg kommer med et strålende valgløfte. 

Foto: Tore Meek / NTB

Høyre-ordfører gleder seg over Ernas gebyrløfte

Erna Solbergs (H) løfte om at nivået på kommunale skatter, avgifter og gebyrer i 2027 ikke bør være høyere enn de er i dag, gleder Høyre-ordfører Steinar Bergsland i Tinn. 

– Det forplikter når Erna kommer med et slik løfte, sier Tinn-ordføreren.

Det var under innledningen av «100 dager igjen til valget-turné» langs Vestlandskysten at partileder Erna Solberg kom med følgende valgløfte:

– Nivået på eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer skal holdes nede der vi får ordfører, uttalte hun til VG.

På spørsmål om tidshorisonten, svarer Solberg:

– Når vi kommer til kommunevalget i 2027, så bør ikke nivået på kommunale skatter, avgifter og gebyrer være høyere enn de er i dag i Høyre-kommuner, uttalte hun til VG.

Nye rør for 1 mrd.

Løftet lyder som musikk i ørene på Høyre-ordføreren i Tinn.

– Ledningsnettet er 100 år gammelt og har behov for å bli skiftet ut, forteller Bergsland.

Tungtvanns-kommunen har lenge gjort det dårlig innen vann og avløp på Kommunal Rapports kommunebarometer. Nå er kommunen i ferd med å oppgradere det kommunale vann- og avløpsnettet for nærmere 1 milliard kroner.

Sin del av kaka

I kommunens økonomiplan 2023–2026 vedtatt av kommunestyret i desember i fjor, advares innbyggerne:

«For innbyggere i Tinn vil gjeldsveksten innenfor VAR-området, i kombinasjon med økende selvkostrente, medføre en betydelig vekst i de kommunale gebyrene».

– Selvkostprinsippet gjelder. Kommunene skal ikke tjene på dette og det er liten mulighet for subsidiering, påpeker Bergsland.

Han tar derfor utgangspunkt i at staten vil bla opp hvis VA-gebyrene skal holdes nede.

– Jeg lener meg på Erna og tror hun og staten vil ta en stor del av kostnadene. Slik jeg forstår det så må jo løftet bety at staten tar en del av kaka, sier Bergsland.