Valgbodene til partiene er en viktig del av valgkampen til lokalpartiene i Oslo. I Tigerstaden er det Oslo Høyre som har rapportert inn mest i valgkampbidrag i 2019.Magnus K. Bjerke

Disse lokalpartiene har fått mest i valgkampbidrag

Stavanger Høyre troner suverent på bidragstoppen. Se lista her.

Valgkampbidrag

Partiers plikt til å innberette bidrag er nedfelt i partiloven.

Alle partier og partiledd har i valgår plikt til særskilt å innberette bidrag over 10 000 kroner som er mottatt i perioden 1. januar til og med fredag før valgdag.

Innberetningen skal skje innen fire uker etter at bidraget er mottatt.

Bidrag mottatt senere enn fire uker før valgdagen skal likevel være innberettet innen utløpet av fredag før valgdag.

Som bidrag regnes alle former for økonomisk støtte, enten det er penger, varer, tjenester, rabatter, utlån eller ytelser som gis gratis eller til underpris.

Også regelmessige bidrag fra egne medlemmer (partiskatt) eller bidrag fra partiledd som ikke er omfattet av partiloven, skal rapporteres inn via Altinn.

Takket være 2 millioner kroner fra bystyregruppa og 150.000 fra Hellestø bilpaviljong er Stavanger Høyre lokalpartiet som har fått desidert mest i bidrag i år. Det viser en oversikt fra partifinansiering.no, tatt ut ved 14-tiden fredag. (Se lista lengst ned i saken.)