Åfjord er en av casekommunene i undersøkelsen. Det var Roan og Åfjord som ble til Åfjord, og Vibeke Stjern (Ap) er ordfører i kommunen.

Åfjord er en av casekommunene i undersøkelsen. Det var Roan og Åfjord som ble til Åfjord, og Vibeke Stjern (Ap) er ordfører i kommunen.

Arkivfoto: Joakim S. Enger

Seks av ti overinvesterte før sammenslåing

Hele 61 prosent av sammenslåtte fylker og kommuner investerte utover økonomiplanen, viser ny rapport som evaluerer kommune- og regionreformen.

Til tross for at 69 prosent av fellesnemndene la føringer for investeringer i overgangsperioden før sammenslåing, investerte hele 61 prosent i skoler, kulturhus, sykehjem, idrettsanlegg og lignende.

Det går fram av rapporten Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger som Agenda Kaupang har laget på oppdrag for KMD.