Sigurd Berg Aasen leder aksjonsgruppen «Vi som vil ha Søgne tilbake». Det er han og de andre i aksjonen som har æren for at regjeringen nå fremmer et tilleggsforslag til inndelingsloven.

Sigurd Berg Aasen leder aksjonsgruppen «Vi som vil ha Søgne tilbake». Det er han og de andre i aksjonen som har æren for at regjeringen nå fremmer et tilleggsforslag til inndelingsloven.

Foto: Tone Holmquist

«Lex Søgne» får stryk av kommunene og KS

De fleste kommuner og KS går imot at regjeringen kan avholde folkeavstemning mot kommunestyrenes vilje. De som vil ha Søgne tilbake, synes derimot det er en strålende idé.

KS er sterkt imot. Det er også en rekke kommuner som har sendt inn høringssvar til regjeringens forslag om et tillegg til inndelingsloven. 

Tillegget vil gi regjeringen mulighet til å avholde folkeavstemning eller innbyggerhøring mot kommunens vilje. Forslaget kommer nå fordi regjeringen ønsker at innbyggerne i tidligere Søgne og Songdalen kommuner skal få si ifra om de fortsatt vil å være en del av Kristiansand, eller om de igjen vil bli selvstendige kommuner. Høringsfristen er 3. juni.