– Jeg synes det er veldig hyggelig å bli nominert, og vil gjerne dele nominasjonen med de ansatte som alle har bidratt underveis, sier Pål Smits. Foto: Lindum, Torbjørn TanbergLindum /Torbjørn Tanberg

Stadig på jakt etter smarte løsninger for et bedre miljø

En pioner i arbeidet med produksjonen av biogass og biogjødsel og en som stadig er på jakt etter å finne nye måter vi kan behandle og utnytte avfall på, sies det om Pål Smits.

Profil 4

Pål Smits, administrerende direktør for Lindum AS

Juryens begrunnelse

Han leder et selskap som bidrar til grønn vekst og klimagasskutt ved å finne nye løsninger for et bedre miljø. Selskapet drifter blant annet Den Magiske Fabrikken som produserer biogass til kjøretøy samt biogjødsel til ny matproduksjon.

Slik stemmer du på Pål Smits: Send kodeord PROFIL 4 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner. 

Smits har vært administrerende direktør i Lindum AS siden selskapet startet opp i 1998. Selskapet har seks datterselskaper og er 100 prosent eid av Drammen kommune.

I 2012 var selskapets første biogassanlegg klart til bruk i Drammen. Kommunene i Drammensregionen leverer avløpsslammet sitt til dette anlegget, som også mottar noe avfall fra næringsmiddelindustrien.

– Det var et anlegg som var litt pioneraktig da det ble bygd, forteller Smits.

Han sier at Lindum allerede i 1999 gikk med planer om å bygge biogassanlegg, men den gang var det kompostering som var rådende politikk, og planene ble skrinlagt.

– Nå er det artig å konstatere at det er biogass som er in. Vi var nok litt tidlig ute med å foreslå det første gangen, sier Smits.

Lindum drifter også Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Det er en biogass- og biogjødselfabrikk basert på matavfallet fra over en million mennesker, samt store mengder husdyrgjødsel fra kuer og griser i Vestfold.

Et kinderegg for god ressursutnyttelse, sa statsminister Erna Solberg om fabrikken da hun åpnet den i 2016. Dette fordi fabrikken lager biogass av avfall som ellers ville gått til spille, gassen blir brukt til å drive busser og renovasjonsbiler, og i tillegg produserer bedriften store mengder biogjødsel til produksjon av ny mat.

Nå blir også CO₂, som er et «biprodukt» fra biogassproduksjonen, brukt i et drivhus rett ved fabrikken i produksjon av tomater.

Den Magiske Fabrikken er et samarbeid mellom blant andre de offentlige eide selskapene Vesar, Greve Biogass og Lindum AS. Lindum har vært med på driftssiden siden oppstarten av fabrikken og hadde fra 1. januar i år kontrakt på drift i fire år, samt opsjon på ytterligere to år.

– Jeg personlig har hele livet vært veldig opptatt av miljø, klima og ressursgjenvinning, sier Smits.

Dette er de andre kandidatene:

Kandidat 1: Hogne Eidissen,
prosjektleder/rådmann i Senja

Han har klart å samle fire kommuner om en sammenslåing som to av dem var imot, og skapt motivasjon hos politikere, ansatte og innbyggere for å utvikle Senja som ny kommune.  Les mer her:  Har skapt entusiasme for nye Senja

Kandidat 2: Erlend Solem,
samferdselsdirektør i Trøndelag

Han er ansvarlig for et pionerprosjekt hvor Trøndelag og ti andre fylker bruker sin innkjøpsmakt til å få utviklet verdens første utslippsfrie hurtigbåter. De kan bli norsk eksportartikkel og bidra til store klimagasskutt. Les mer her: Leder pionerprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter

Kandidat 3: Birgit Valla,

psykolog og leder i Stange fram til september

Hun tok initiativet til Stangehjelpa, et lavterskel psykisk helsetilbud som opererer med «én dør inn»-prinsippet. Modellen sprer seg nå til flere kommuner, og andre land er interessert. Les mer her: Stangehjelpa vekker internasjonal interesse

Kandidat 5: Ida Pinnerød,
ordfører for Arbeiderpartiet i Bodø

Hun har stått i spissen for at Bodø i september ble valgt til Europeisk kulturhovedstad i 2024, trosset nasjonal og regional motstand og samlet hele landsdelen om den første arktiske kulturhovedstaden. Les mer her: Står støtt i stormen

Kandidat 6: Alf E. Jakobsen,
avgått ordfører i Hammerfest

Han gir seg nå etter 20 år som ordfører med rent flertall bak seg. Han har tatt Hammerfest fra Robek inn i gassalderen og blitt en mektig nasjonal talsperson for hele landsdelens interesser. Les mer her: En talsmann for Nord-Norge

Kandidat 7: Ingvild Vikingsen Skogestad
avdelingsleder på Knappskog skole i Fjell

Hun har vært pådriver for en av landets første heldigitale skoler, hvor hele undervisningen er lagt om. Hun deler erfaringer og inspirerer andre på seminaret skolen inviterer til hvert år. Les mer her: En pådriver for digital skole

Kandidat 8: Alfred Bjørlo
ordfører for Venstre i Eid/Stad

Han har markert seg nasjonalt som en kritisk og optimistisk talsperson for distriktene. Den populære ordføreren gjorde et brakvalg også i nye Stad og er én av to ordførere Venstre har igjen. Les mer her: Slåss for distriktene

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.