Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Slik kårer du Årets kommuneprofil

Stem fram årets ordfører, årets rådmann og årets kommunale leder. Send tekstmelding til 2377 med dine kandidater!

Kommuneprofilen er i år endret noe sammenliknet med tidligere år. Nå har vi tre klasser med to kandidater i hver klasse. Du stemmer ved å sende en tekstmelding til 2377 med kodeord, mellomrom og nummer på den kandidaten du vil at skal vinne. Det koster 3 kroner per melding du sender. Avstemmingen avsluttes 6. januar klokka 12.00. Her er årets kandidater:

 

Årets ordfører

Rune Rafaelsen (Ap), ordfører i Sør-Varanger

Rafaelsen har vært en tydelig stemme for kommunen. Han har vært målbærer av et verdibasert syn som har vært viktig i debatten. Rafaelsen tok et nasjonalt ansvar og taklet flyktningkrisen i en liten kommune. Han har taklet en vanskelig situasjon godt, også i lys av at han siden har gjort det en ordfører bør gjøre, for eksempel når hjørnesteinsbedriften går konkurs og 400 står uten jobb. Sør-Varanger kommune har nå saksøkt UDI for å få dekket kostnader i forbindelse med mottak av flyktningene. Les mer

Send meldingen ordfører 1 til nummer 2377 for å stemme på Rune Rafaelsen som årets ordfører.

 

Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand

Da regnbueflaggene ble fjernet av høyreekstreme i Kristiansand dagen før paraden under Skeive Dager i sommer, heiste ordføreren regnbueflagget på rådhuset og inviterte arrangørene til frokost. Furre våget å markere et klart verdisyn om homofile i sørlandshovedstaden med flaggheisingen. Han gjorde det klart at kommunen ikke aksepterer at noen grupperinger forsøker å hindre andre i å delta i samfunnet. Han tok rollen som leder for samfunnet, ikke bare en kommuneorganisasjon. Han har også klart å bli en stemme for Sørlandet nasjonalt. Les mer

Send meldingen ordfører 2 til nummer 2377 for å stemme på Harald Furre som årets ordfører.

 

Årets leder

Tone Risvoll Kvernes, barnevernsleder i Kongsberg

Hun er en nytenkende barnevernsleder, som har snudd en negativ utvikling. Parallelt med tett og tydelig ledelse fra henne, har sykefraværet gått ned. Familieråd allerede i undersøkelsesfasen er godt mottatt i Kongsberg, og barnevernsledere i andre kommuner har latt seg inspirere. Det er nettopp at barnevernet inviterer familie og nettverk til å drøfte bekymringen om barnet som er suksessfaktoren. Kvernes og barnevernet deler raust sine erfaringer, både internt i Kongsberg og utenfor kommunens grenser. Les mer

Send meldingen leder 1 til nummer 2377 for å stemme på Tone Risvoll Kvernes som årets leder.

 

Kjetil Århus, leder for digitalisering og innovasjon i Bergen

Han har ledet arbeidet med SvarUt-løsningen, som brukes av over 350 kommuner og en rekke statlige etater. Han er en ledende aktør for digitalisering i Kommune-Norge. Han arbeider med mange kommuner, blant annet i digitaliseringsnettverk med de ti største. Århus sitter i KS-direktørens digitaliseringsråd og kommunalministerens digitaliseringsråd. Både han og Bergen kommune deler villig av sin kunnskap og erfaring, og eksponerer således delekultur på en god måte. Århus har tatt initiativ til innovative løsninger, gjennomført dem og inspirert andre. Les mer

Send meldingen leder 2 til nummer 2377 for å stemme på Kjetil Århus som årets leder.

 

Årets rådmann

Gro Herheim, rådmann i Svelvik

Etter en tøff omstilling og mye kjeft la hun i år fram Svelviks beste driftsresultat siden Kostra ble opprettet for 15 år siden. Etter åtte måneder i år, ligger kommunen foran budsjett. Nærmest ingen andre Robek-kommuner med lave inntekter kan vise til liknende. Kommunen lykkes ved å drive rimelig. Data fra tjenestene viser markert bedre nøkkeltall innen barnevern, eldreomsorg og saksbehandling det siste året. Svelvik har brukt Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport aktivt i forbedringsarbeidet, og beveget seg fra plass 406 i 2013 til 131 i år. Les mer

Send meldingen rådmann 1 til nummer 2377 for å stemme på Gro Herheim som årets rådmann.

 

Ole Bernt Thorbjørnsen, rådmann i Haugesund

Han våget å ta diskusjonen om hva som er «godt nok» i en Robek-kommune med betydelig underskudd og høy gjeldsgrad. Deretter fikk han politikerne til å støtte opp om rammene han la for hva som er «godt nok». Nå er han nominert av ordfører (Ap) og varaordfører (V) for å ha snudd en negativ utvikling. Ansatte tror på prosessen han satte i gang da han ble ansatt i fjor. Nå sier kommunen nei til tiltak som ikke er nødvendige eller lovpålagte. Nå holdes budsjettene i enhetene. Thorbjørnsen har oppnådd spesielle resultater ved å få med seg politikere og ansatte på å velge vekk det perfekte, og nøye seg med «godt nok». Les mer

Send meldingen rådmann 2 til nummer 2377 for å stemme på Ole Bernt Thorbjørnsen som årets rådmann.