– Jeg ville gå med ryggen rak, sier Anna Krogstad om hvorfor hun kom tilbake på jobben som hjelpepleier ved Orkdal helsetun på nyåret 2016. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke
– Jeg ville gå med ryggen rak, sier Anna Krogstad om hvorfor hun kom tilbake på jobben som hjelpepleier ved Orkdal helsetun på nyåret 2016. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kritisk hjelpepleier lot seg ikke kneble

Anna Krogstad fortalte om kritikkverdige forhold på sykehjemmet på et åpent møte og ble straffet. Hun ga seg ikke.

Årets modigste

Anna Krogstad (56)

Utdannet hjelpepleier med videreutdanning i geriatri
Ansatt ved Orkdal helsetun siden 2000
Jobbet som hjelpepleier i Oslo kommune i 21 år

Juryens begrunnelse
På et åpent møte på Orkdal helsetun i 2015 leste geriatrisk hjelpepleier Anna Krogstad opp et brev undertegnet av 32 kolleger, der de beskrev trøblete forhold på helsetunet – som at pasienter ufrivillig ble liggende til sengs, på grunn av svak bemanning. Krogstad fikk skriftlig advarsel. I vår gjennomførte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag en større systemrevisjon, som bekrefter de problemene Krogstad varslet om. Kvalitetssystemet fikk kritikk. Krogstad har vist mot ved å stå i en krevende situasjon og bidratt til bedring. I sommer ble advarselen hun fikk, trukket etter politisk press.

Slik stemmer du på Anna Krogstad: Send kodeord Modig 2 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

– Helt toppers, sier en glad Krogstad, da hun får vite at hun er én av de nominerte til prisen Årets modigste.

Hendelsen som førte til at Krogstad fikk en skriftlig advarsel og trussel om oppsigelse, ligger to år tilbake i tid. Men advarselen ble fjernet først i sommer.

Leste opp uttalelse

Mye negativ omtale av forholdene for beboerne ved Orkdal helsetun var bakgrunnen for at det 10. september 2015 ble holdt et offentlig møte der politikerne skulle få informasjon om situasjonen fra de ansatte. Der leste Krogstad opp en uttalelse, undertegnet av 32 kolleger, der en rekke kritikkverdige forhold ble omtalt.

Ti dager senere fikk hun en skriftlig advarsel undertegnet av daværende enhetsleder. Her het det at arbeidsgiver så særlig alvorlig på påstandene om at beboere ved helsetunet ikke fikk tilstrekkelig med mat, at de ikke ble skiftet på i tide, og at de ufrivillig ble liggende til sengs.

Arbeidsgiver var ikke kjent med dette gjennom avvik eller varsler, het det, og Krogstad ble kritisert også for at hun som langvarig plasstillitsvalgt i Fagforbundet ga «legitimitet til påstandene».

– Jeg var helt uforberedt på reaksjonen, for jeg følte at jeg ikke hadde gjort noe galt, sier hun.

Tilbake på jobb

Belastningen førte til at Krogstad ble sykmeldt resten av 2015. Men på nyåret i 2016 var hun tilbake på jobb igjen.

– Jeg ville gå med ryggen rak, sier hun, og forteller om en masse positive kommentarer fra folk på gata, pårørende og kolleger.

– Fra alle unntatt kommuneledelsen fikk jeg positive tilbakemeldinger, sier hun.

Fra februar til mai 2017 gjennomførte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag et omfattende tilsyn ved Orkdal helsetun, og konstaterte flere avvik, slik de ansatte og Anna Krogstad hadde påpekt.

Det framkom også at avvikssystemet ikke fungerte, til tross for at dette hadde vært tema etter tilsyn et år tidligere.

Ville fjerne advarselen

Politikere fra fem partier, som utgjør et flertall i kommunestyret, krevde da at advarselen mot Krogstad måtte trekkes. De viste til at kommunen selv hadde invitert til det offentlige møtet der hun leste opp uttalelsen, og at de ansatte hadde oppfattet dette som en naturlig anledning til å si fra om sine bekymringer.

Politikerne viste videre til at det er kommunens ansvar å sørge for at avvikssystemet er godt nok, og at varsling blir fulgt opp.

«Ved å gi Anna Krogstad advarsel, veltet kommunen følgene av arbeidsgivers egen forsømmelse over på en ansatt», skrev de i et brev til rådmannen.

Rådmannen nektet først å fjerne advarselen, men gjorde senere retrett.

– Opplever du det at advarselen ble fjernet som en oppreisning?

– Nei. Det skulle bare mangle om den ikke ble fjernet. Jeg hadde ikke gjort noe galt. Jeg har fått unnskyldning, men bare fra politisk hold.

– Hvordan har du det på jobb nå?

– Det går greit. Jeg fortsetter å si fra og stille kritiske spørsmål. Dessuten er jeg mer bevisst på å skrive avvik nå, og det blir godt mottatt, sier Krogstad.

Men forholdene på den skjermete enheten der hun jobber, er fortsatt ikke gode, forteller hun.

– Enheten er ikke tilrettelagt for demente. Lokalene er ikke utformet slik at vi klarer å skjerme de som er utagerende fra andre beboere.

Tar hatten av

Torstein Larsen (Pensjonistpartiet), én av politikerne som gikk i bresjen for å få fjernet advarselen Krogstad fikk fra personalmappa hennes, sier han tar hatten av for henne.

– Er det noen i Kommune-Norge som fortjener en pris som Årets modigste, er Anna Krogstad en av dem, sier Larsen.

– Hun var plasstillitsvalgt da hun leste opp uttalelsen som mange ansatte sto bak. Hun gjorde det en tillitsvalgt skal gjøre. Hun var modig. Vi trenger åpenhet om slike ting. Men dette falt ikke i god jord hos kommuneledelsen, og jeg kan bare tenke meg hvordan hun har hatt det.

Rådmann Svein Henry Berdal har ikke tatt seg tid til å kommentere nominasjonen.