Spesialrådgiver Ragnar Holvik fikk Sven Tveits tegning av seg selv som bevis på at han er Årets modigste i Kommune-Norge i 2017. Foto: Jan Inge Krossli
Spesialrådgiver Ragnar Holvik fikk Sven Tveits tegning av seg selv som bevis på at han er Årets modigste i Kommune-Norge i 2017. Foto: Jan Inge Krossli
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Fikk pris som Årets modigste

Spesialrådgiver Ragnar Holvik i Grimstad fikk i dag overrakt prisen som Året modigste i Kommune-Norge for å ha varslet om ulovlige innkjøp av helsetjenester. 

GRIMSTAD

Spesialrådgiver Ragnar Holvik fikk i dag tildelt det synlige beviset på at Kommunal Rapports lesere har stemt han fram som en av tre kommuneprofiler – Årets modigste.

Årets modigste

Ragnar Holvik (61)

Utdannet sosionom. Grunnfag i offentlig rett, sosiologi og veiledningspedagogikk, samt halvårig utdanning i helse- og sosialadministrasjon.

Ansatt i Grimstad kommune siden 1989, som leder av tiltakskontoret på sosialkontoret, leder av tiltakskontoret for funksjonshemmete og deretter ca. 25 år i rådgiverfunksjon på kommunalsjefs- og rådmannsnivå.

Ble i 2003 fjernet fra vervet som barnas representant i plansaker i valgperioden etter varsling. Fikk 50.000 kroner i oppreisning for dette i 2005, og dekning av advokatutgifter, etter at saken var brakt inn for Sivilombudsmannen, samt offentlig beklagelse.

Juryens begrunnelse
Han har utvist et spesielt mot ved å varsle om mulige kritikkverdige forhold i egen kommune. Han varslet i fjor om ulovlige innkjøp, og kontrollutvalget ba revisjons- og rådgivingsselskapet BDO undersøke kjøp av helsetjenester.

Da granskingsrapporten var klar, bekreftet den at det var foretatt ulovlige innkjøp av helsetjenester for om lag 100 millioner kroner.

Det er generelt viktig at det blir varslet og at varslingen blir anerkjent. Denne saken var oppe i kontrollutvalget før Holvik varslet, men det var først etter varselet hans, at det ble gjennomført en gransking og de ulovlige forholdene kom til syne.

Ansvarlig redaktør i Kommunal Rapport, Britt Sofie Hestvik, overrakte prisen på Dømmesmoen utenfor Grimstad. 

– Holvik er nominert for sitt varsel om direkte innkjøp av helsetjenester i Grimstad, som ble den største innkjøpsskandalen i kommunal sektor i fjor. Det er viktig å kunne varsle og at varsel blir anerkjent. Saken var oppe i kontrollutvalget, men ble først fulgt opp etter Holviks varsel, sa Hestvik. 

– Tøff situasjon

Holvik hadde invitert et 50-talls venner og støttespillere i auditoriet i det staselige gamle hovedhuset på tidligere Dømmesmoen landbruksskole.

– Jeg vil takke Kommunal Rapport for prisen, men ikke minst for at dere har fulgt opp helsekjøpssaken i Grimstad på en veldig god måte. Det var viktig at noen utenfra gikk inn i den. Så nå står jeg her som Årets modigste, sa en rørt Holvik ettertenksomt.

– Det har vært en tøff situasjon å være varsler. Det har vært mulig å gjennomføre dette fordi jeg har hatt støtte fra mine nærmeste og i lokalmiljøet, sa Holvik.

Holvik har vært sykemeldt i etterkant av varslingen, men etter nyttår skal han tilbake på jobb i Grimstad kommune i stillingen som spesialrådgiver. Arbeidsstedet blir ikke rådhuset, men nettopp Dømmesmoen, hvor kommunen har helsestasjon og familiens hus.

– Jeg trenger en pause fra rådhuset, og har bedt om å få kontor her på Dømmesmoen. Her jobber det mennesker jeg kjenner og er trygg på. Jeg vil nok fortsatt ha oppgaver for rådmann og kommunalsjefer. Samtidig ønsker jeg å gjøre en jobb på mitt fagområde, for barn og familier, sier Holvik. 

Lettere å varsle

Holvik håper prisen skal få konsekvenser for andre.

– Når Kommunal Rapport fokuserer på å være modig, og på å varsle, så håper jeg det vil gjøre det lettere å varsle i framtida. Vi har hatt bestemmelser om varsling i arbeidsmiljøloven i noen år, men de fungerer ikke godt nok. 

Holvik har tatt til orde for å endre og styrke mulighetene til å varsle. 

– I en kommune er det ulike typer varsler. Noe kan handle om avgrensete og konkrete forhold ute i tjenestene. Det som gjør mitt varsel spesielt, er at det retter seg mot øverste administrative og politiske nivå i kommunen, rådmannen og kommunestyret. Slike forhold må det bli mulig å varsle om til instanser som er helt uavhengig av kommunen, sier Holvik.  

Helsekjøpsaken 

Holvik har til sammen 28 års fartstid i kommunen. Som rådmannens spesialrådgiver er en av oppgavene er å påse at kommunen har gode etiske retningslinjer og verdier å styre etter.

Våren 2016 gikk Holvik til kontrollutvalgets leder med varsel om store, ulovlige innkjøp i helsesektoren. Dette var informasjon som var tilkommet rådmannens kontor allerede et halvår i forveien, uten at noe skjedde.

Med Holviks varsel gikk alarmen for alvor og det ble iverksatt gransking. Den avdekket at Grimstad kommune over noen år hadde gjort ulovlige direktekjøp for rundt 100 millioner kroner. 

Noe av det mest alvorlige var, ifølge granskerne, at ledelsen har kjent til praksisen i flere år.

Saken er fortsatt under gransking, og Grimstad kommune har iverksatt et omfattende oppryddingsarbeid.