Åmli kommune kalles «beverens hjemsted». Bakgrunnen er at den naturinteresserte jernverkseieren Nicolai Benjamin Aall fredet beveren i sine skoger allerede i 1845. Fredningen ble senere en viktig brikke i å redde beverstammen fra utryddelse i Norge og Europa.

Åmli kommune kalles «beverens hjemsted». Bakgrunnen er at den naturinteresserte jernverkseieren Nicolai Benjamin Aall fredet beveren i sine skoger allerede i 1845. Fredningen ble senere en viktig brikke i å redde beverstammen fra utryddelse i Norge og Europa.

Foto: Hilde Hansen Smeland

Opptur for agderkommune

De foreløpige tallene for Åmli på årets kommunebarometer lover godt for kommunen. Agderkommunen gjør det best i pleie og omsorg.

ÅMLI

Åmli ligger i Agder fylke

Innbyggere: 1.811
Ordfører: Hans Fredrik Tangen
Kommunedirektør: Christina Ødegård
Robek: En gang, fra februar 2001 til februar 2002.

Mye av tallgrunnlaget i dette Kommuneportrettet har vi hentet vi fra Kommunebarometeret for 2023 og 2024. De fleste av tallene i barometeret hentes fra Kostra-basen til SSB.

Åmli går fram i ni av totalt 12 sektorer på det foreløpige Kommunebarometeret for 2024. Det er positivt at kommunen går fram i kategorien økonomi og hevder seg der blant de beste kommunene. Pleie og omsorg ligger også an til et svært godt resultat.