84 prosent av de ansatte i omsorgstjenestene i Lyngdal har fagutdanning, mot 67 prosent i Tønsberg. - Vi har satset på utdanning, sier enhetsleder Maureen Johnsen ved Lyngdal bo- og servicesenter. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Takker politikerne for førsteplass i omsorg

– Politikerne våre har forstått at vi må tilpasse tilbudet til behovet, sier enhetsleder Maureen Johnsen i landets omsorgskommune nummer én.  

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning Kommunal Rapport gjør av landets kommuner, basert på til sammen 152 offentlig tilgjengelige nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.

Hensikten er å gi beslutningstakere of innbyggere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Ikke alt som er viktig måles, og ikke alt som måles er viktig. Det kan være gode forklaringer på at en kommune kommer dårlig ut, og en god plassering kan skyldes flaks eller tilfeldigheter.

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting av de ulike nøkkeltallene. Grunnskole og pleie og omsorg har en vekt hver på 20 prosent, mens økonomi, barnevern og barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent.

Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil også generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter.

 

Etter å ha knivet om plassen i flere år går Lyngdal i år endelig helt til topps på Kommunebarometeret for pleie og omsorg, foran Vang, fjorårets vinner Hitra, Os (Hedmark) og Lindesnes.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.