Haugesund hadde desidert størst kassekreditt i fjor, men meldingen fra rådhuset er at likviditeten er i bedring. Kun åtte av landets kommuner sto oppført med kassekreditt i 2018, ifølge Kostra-tallene. Arkivfoto: Tomas Alf LarsenTomas Alf Larsen

Kommuner med kassekreditt kraftig redusert

Antall kommuner med kassekreditt gikk ned fra 23 i 2017 til 8 i 2018. Likevel gikk ikke den samlede kassekreditten ned mer enn fra 574 til 524 millioner i samme periode.

Kassekredittlån gir rask tilgang til kontanter når kommunen har utfordringer med å oppfylle de løpende økonomiske forpliktelsene sine.

Til sammen står Øksnes, Vestnes, Steigen, Bø i Nordland, Agdenes, Fauske, Kristiansund og Haugesund oppført med om lag 524 millioner i kassekreditt, ifølge Kostra-tallene. I 2017 var den samlede kassekreditten for Kommune-Norge 574 millioner kroner.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.