Tolga skole ønsker å spille på lag med lokalsamfunnet og formidle tradisjonell kultur. Derfor går 10. trinn på jakt hver høst. Foto: Tolga skole

Jakter godt skoleresultat

Tolga kommune er best på grunnskole i Kommunebarometeret, til tross for at Hedmark skårer dårlig på de fleste skolemålinger. 

– Det er veldig sterkt læringskultur både i Tolga og i regionen, sier rådmann Stein Halvorsen i Tolga kommune.

Kommunebarometeret for skole

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste fire år

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år

FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen fem år

NP 5. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år

NP 8. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år

NP 9. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år

SKOLEBIDRAG: Skoleresultater korrigert for sosiale faktorer på ungdomstrinnet – snitt siste to år

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk – engelsk og matematikk – 1.–7. trinn

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk – engelsk og matematikk – 8.–10. trinn

UTDANNING: Andel lærere med godkjent lærerutdanning – 1.–7. trinn

UTDANNING: Andel lærere med godkjent lærerutdanning – 8.–10. trinn

TRIVSEL: 7. trinn – snitt siste fem år

TRIVSEL: 10. trinn – siste fem år

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 1.–4. trinn – snitt siste fire år

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 5.–7. trinn – snitt siste fire år

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 8.–10. trinn – snitt siste fire år

LEKSEHJELP: Andel elever 1.–4. trinn som har leksehjelp

LEKSEHJELP: Andel elever 5.–7. trinn som har leksehjelp

LEKSEHJELP: Andel elever 8.–10. trinn som har leksehjelp