I delkostnadsnøkkelen for barnehage fjerner utvalget kontantstøtte og vil legge til grunn alle barn 1–5 år. Det omstridte kriteriet for utdanning foreslås erstattet med antall lønnstakere 25–54 år i heltidsstilling.

I delkostnadsnøkkelen for barnehage fjerner utvalget kontantstøtte og vil legge til grunn alle barn 1–5 år. Det omstridte kriteriet for utdanning foreslås erstattet med antall lønnstakere 25–54 år i heltidsstilling.

Foto: Gorm Kallestad / NTB
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Vi som elsker kostnadsnøkler

Glem diskusjonen om flere skatter inn i inntektssystemet! Det er kostnadsnøkler vi må snakke om.

Utvalget som leverte sin utredning nylig, har tross alt foretatt en helhetlig gjennomgang. Det betyr at utgiftsutjevningen, den andre viktige delen av systemet, er undersøkt. Mekanismen skal kompensere for ufrivillige kostnadsforskjeller ved å yte ulike tjenester. Forskjellene kan skyldes alderssammensetning, geografi, struktur og sosioøkonomiske forhold.

En ting er statistisk signifikans, noe annet er politisk virkelighet.