Det ikke er grunnlag for å si at vi har en polarisert debatt i Norge. Vi skal likevel ikke ta lett på debattklimautfordringen. For noen folkevalgte kan det bli så mye trøkk og ubehag, selv før vi kommer til de groveste angrepene, at de ikke orker å fortsette, skriver politisk redaktør Agnar Kaarbø.

Det ikke er grunnlag for å si at vi har en polarisert debatt i Norge. Vi skal likevel ikke ta lett på debattklimautfordringen. For noen folkevalgte kan det bli så mye trøkk og ubehag, selv før vi kommer til de groveste angrepene, at de ikke orker å fortsette, skriver politisk redaktør Agnar Kaarbø.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Tøff, men ikke polarisert debatt

Tøff tone som kan utarte til hets og trusler, ja. Polarisert, nei. Men se opp for påvirkning. Slik kan den politiske debatten i Norge oppsummeres.

Valgkampen tiltar, temperaturen i den politiske debatten øker. Vi kan vente mer eller mindre velformulerte utfall fra håpefulle kandidater. I sosiale medier vil memer og politiske kampanjer spres uten at vi alltid vet hvem avsender og motiv er.

Det vi trenger mindre av, er skråsikre og usaklige innlegg.