Flere beslutninger i budsjettforliket kan bidra til at barnefamilier får bedre økonomiske kår, mener Ragnhild Sved.

Flere beslutninger i budsjettforliket kan bidra til at barnefamilier får bedre økonomiske kår, mener Ragnhild Sved.

Foto: Maskot
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Tiltrengt tiltak mot fattigdom

Gjennomslaget for at sosialhjelpsmottakere skal få beholde barnetrygden, gir oss et målrettet tiltak mot fattigdom i barnefamilier.

115.000 norske barn vokser opp i familier med vedvarende fattigdom, ifølge de nyeste tallene fra SSB, fra 2019. Andelen er økende, og nå over tre ganger så høy som i 2001.

Levekårsutfordringene må ses i sammenheng.