Trysil er en av kommunene i landet hvor det bygges mange fritidsboliger. Bare siden 2000 er det bygd 100.000 nye hytter eller fritidsboliger i Norge.

Trysil er en av kommunene i landet hvor det bygges mange fritidsboliger. Bare siden 2000 er det bygd 100.000 nye hytter eller fritidsboliger i Norge. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Still krav når det skal bygges hytter!

Kommunene må ta sin del av ansvaret for at hyttedrømmen ikke blir miljømareritt.

Bare siden 2000 er det bygd 100.000 nye hytter eller fritidsboliger i Norge. Totalt er det 430.000 fritidsboliger. De dekker et område som tilsvarer Østfold fylke.

Ingen kommuner kan unndra seg konsekvensene hyttebygging har for klima og miljø.