Vedlikeholdsetterslepet på landets 45.000 km fylkesveier er på ca. 80 milliarder. Med dagens rammer gitt av regjering og storting vil ta 20–30 år å få bukt med det, skriver Ivar Prestbakmo.

Vedlikeholdsetterslepet på landets 45.000 km fylkesveier er på ca. 80 milliarder. Med dagens rammer gitt av regjering og storting vil ta 20–30 år å få bukt med det, skriver Ivar Prestbakmo.

Foto: Espen Bratlie / Samfoto
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Rust opp landets fylkesveier!

Etterslepet på fylkesveiene er uakseptabelt. Det er en nasjonal politisk skandale, som dagens regjering må ta sin del av ansvaret for.

Nasjonal transportplan er vedtatt, og det er blant annet lagt inn en satsing på fylkesveier med 18 milliarder kroner over de neste 12 årene.

Det er positivt, men de som strør om seg med de største ordene, bør kanskje la flaska med Møllers tran stå i kjøleskapet, for det vil ikke løse utfordringene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.