Helsedirektør Bjørn Guldvog, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse om koronasituasjonen i mars 2020. Den gang måtte det handles raskt, men senere var det tid til å ta kommunene med på råd, mener Agnar Kaarbø.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse om koronasituasjonen i mars 2020. Den gang måtte det handles raskt, men senere var det tid til å ta kommunene med på råd, mener Agnar Kaarbø.

Foto: Lise Åserud / NTB
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Rapport fra maskinrommet

Koronakommisjonen gir et unikt blikk inn i rommet hvor viktige beslutninger ble tatt. Der burde kommunesektoren vært bedre representert.

Du vil ikke vite hvordan pølser og politikk lages, skal den tyske politikeren Otto von Bismarck ha sagt. Med koronakommisjonens andre rapport, NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2, har vi fått nettopp det. Innblikk i maskinrommet hvor politikere, embetsverk og fagekspertise var samlet for å håndtere koronapandemien.

Verken stat eller kommune trenger å vente på noen ny rapport før de diskuterer hvordan samhandlingen i kriser kan bli bedre.