Selv om alle kommuner skal tilby samme tjenester, blant annet innen helse og omsorg, er virkeligheten ikke slik, viser en ny rapport laget på oppdrag av generalistkommuneutvalget.

Selv om alle kommuner skal tilby samme tjenester, blant annet innen helse og omsorg, er virkeligheten ikke slik, viser en ny rapport laget på oppdrag av generalistkommuneutvalget.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Prinsipp under press

Senterpartiet vil aldri fravike prinsippet om at alle kommuner skal kunne tilby like gode tjenester. Er det da mulig å tilpasse prinsippet en gjenstridig virkelighet?

Det er en ny rapport skrevet av Menon Economics på oppdrag fra generalistkommuneutvalget som er egnet til å gi kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik politisk hodepine. Den dokumenterer at små distriktskommuner sliter med å oppfylle en rekke lovpålagte tjenester.

Rapportens konklusjoner utfordrer det grunnleggende generalistkommuneprinsippet.