Ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal er blitt frikjent for korrupsjon i to rettsinstanser. Hunden Lucy har vært en god venn å ha mens saken har pågått.

Ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal er blitt frikjent for korrupsjon i to rettsinstanser. Hunden Lucy har vært en god venn å ha mens saken har pågått.

Foto: Elin Svendsen
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Økokrims feilslåtte ordførerjakt

Hilde Thorkildsen skal etter planen snart tilbake som Nittedals ordfører etter en korrupsjonstiltale som aldri skulle vært tatt ut.

Økokrim har gått på to klare nederlag etter at politienheten tiltalte Thorkildsen og en forretningsmann for grov korrupsjon i 2020. Slike feilslåtte saker kan svekke det nødvendige arbeidet mot korrupsjon og ulovlig påvirkning i forvaltningen.

Har Økokrim, som skal være våre fremste eksperter på økonomisk kriminalitet, nødvendig kunnskap om saksbehandling og ulike prosesser i forvaltningen?