Aftenpostens serie har avdekket hvordan barnevernet har vært ute av stand til å hjelpe noen av de barna og familiene som har aller størst problemer. Dette er journalistikk som kan bidra til forbedringer på systemnivå, skriver Agnar Kaarbø.

Aftenpostens serie har avdekket hvordan barnevernet har vært ute av stand til å hjelpe noen av de barna og familiene som har aller størst problemer. Dette er journalistikk som kan bidra til forbedringer på systemnivå, skriver Agnar Kaarbø.

Foto: Colourbox
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kritisk journalistikk som virker

Undersøkende journalistikk er nødvendig når samfunnet svikter de mest sårbare innbyggerne. Forhåpentlig kan systemet lære av kritikken.

«Hva gjør en helt vanlig mor eller far når de ser at barnet deres trenger hjelp? Mange ber på eget initiativ om bistand fra det offentlige. Hva gjør de når de likevel ser at barnet ikke får den oppfølgingen en voksen i samme situasjon ville fått? De blir maktesløse vitner til at barnet sendes som en kasteball fra etat til etat, fra landsdel til landsdel. Og noen opplever at barnet aldri kommer gjennom krisene, men tar sitt liv under hel eller delvis offentlig omsorg.»

Mange av dem som nektet avisen innsyn, ønsker nå avisens kunnskap.