Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har lagt fram et lovforslag som gjør at departementet kan forlange innbyggerhøringer selv om en kommune ikke ønsker det. Hva mener Kommune-Norge om forslaget?

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har lagt fram et lovforslag som gjør at departementet kan forlange innbyggerhøringer selv om en kommune ikke ønsker det. Hva mener Kommune-Norge om forslaget?

Foto: Terje Lien
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kommune-Norge og Lex Gjelsvik

Nå får hele Kommune-Norge si sin hjertens mening om lovforslaget som skal gi regjeringen ryggdekning for kjøret mot storkommunen Kristiansand.

Dermed har striden om oppløsning av kommunen tatt en ny vending. Forslaget, som ble lagt fram sist fredag, har høringsfrist fram til 3. juni.

Stiller landets kommuner og fylkeskommuner seg bak kritikken fra KS og det politiske flertallet i Kristiansand? Eller får kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) støtte for det juridiske grepet? Det åpner for at innbyggerne i tidligere Søgne og Songdalen blir hørt på nytt om sammenslåingen.