Streikende skoleelever med paroler utenfor Stortinget fredag. Nye tall fra Oslo og Bergen viser at kommunene får ned klimagassutslippene samtidig som andelen elbiler øker kraftig. Foto: Tom Hansen, NTB Scanpix
Kommentar

Kommunale klimatiltak gir tydelig effekt

Resultatene av klimaarbeidet i noen få norske kommuner er så oppsiktsvekkende at de kanskje kan bli noe av starten på løsningen av den internasjonale klimakrisen.

Revolusjonen i elbilmarkedet kan sette sitt preg på klimapolitikken langt utover kommunegrensene til Oslo og Bergen

Fredag streiket mange skoleelever og protesterte i stedet mot en svak klimapolitikk verden over. I mange land ble ungdommens bekymring for framtiden for alvor tydeliggjort ved aksjonene før helga. 

På samme tid, i en konferansesal i Oslo, kappet miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) fra Oslo og utviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) fra Bergen om å ha de beste miljøstatistikkene.

Bergen kunne for noen dager siden juble over å ha redusert klimagassutslippene med 9,5 prosent i 2017, noe som ble klart da Miljødirektoratet la fram de nyeste tilgjengelige statistikkene for utslipp av klimagasser. Oslo var like bak, med kutt på 9 prosent.

– Jeg hater å tape, men elsker å konkurrere, kommenterte miljøbyråd Berg fra scenen.

Den nyeste elbilstatistikken fra mars viser at hovedstaden akkurat nå vinner konkurransen om høyest elbilandel, så vidt det er. I første halvdel av mars var tre av fire solgte nye biler rene elbiler i Oslo, ifølge statistikken Berg viste fram. Tryti oppga en elbilandel på 70 prosent for mars i Bergen.

Direktør for elbilpolitikk i New York Mark Simon entret podiet noen minutter senere, og kunne fortelle at byen har en ambisjon om at nybilsalget i 2025 skal være 20 prosent elektrisk. Det er ambisiøst etter amerikansk standard, men det er slående hvor langt etter ambisjonene er virkeligheten i Norge. Hvor kommunene går foran.

Som klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kommenterte på samme konferanse, så er det også interessant hvor raskt utviklingen nå går. Oslo regner med at det blir solgt flere nye elbiler enn nye dieselbiler i år, for første gang. Revolusjonen i elbilmarkedet kan sette sitt preg på klimapolitikken langt utover kommunegrensene til Oslo og Bergen. For nå er det noen som viser at det faktisk går an å få til svært store kutt i klimagassutslippene på kort tid.

Utviklingen i Oslo er ikke helt ny; fra toppen i 2013 har utslippene av klimagasser gått ned med nesten 30 prosent – klart mest i landet hvis vi bare ser på de 50 kommunene i landet med størst utslipp. Bærum, Sola og Verdal følger på de neste plassene. Bergen er på 14. plass på denne tabellen – men bergenserne klatrer altså raskt. Og ambisjonene er store.

Mange har satt sin lit til de internasjonale politiske prosessene, for å få bukt med utslippene av klimagasser. Resultatene er magre målt mot hva som ifølge FNs klimapanel trengs for å unngå en oppvarming på mer enn 1,5 grader.

Nå er det spørsmål om det ikke tvert imot er byene og kommunene som er de som må løse problemet. Det internasjonale sporet har hatt liten effekt, selv om Elvestuen mener at FNs nyeste rapport – om nettopp hva som skal til for å begrense oppvarmingen til maks 1,5 grader – har vært ett av to sentrale elementer i klimadebatten. 

Det andre sentrale for klimadebatten, ifølge Elvestuen, er Greta Thunberg. Forbildet for mange klimaaktivister, som ber toppolitikere og næringslivsledere i Davos om å få panikk. Thunberg har utvilsomt blitt en svært viktig stemme på vegne av den oppvoksende generasjonen, som skal arve det klimaet dagens voksne skaper.

Miljøbyråd Berg mener utviklingen internasjonalt fortsatt går for sakte, men politikeren som ble kåret til Årets kommuneprofil av Kommunal Rapports lesere i fjor, sier samtidig at hun er mer optimistisk enn noen gang.

Det er nemlig ikke lenger mulig å si at det ikke nytter. Når Oslo og Bergen på få år kan oppnå de resultatene de har, viser det hvordan praktisk politikk på lokalplanet – kombinert med nye teknologiske muligheter – kan gi mye større praktisk nytte enn all verdens langdryge klimaforhandlinger. Politikkdirektøren fra New York var nesten litt beskjemmet der han satt i paneldebatten på konferansen EV Summit sist uke. Politikere i New York har kanskje tenkt at de er ambisiøse, men målene der blekner mot virkeligheten i de største norske byene. Skal Simon ha noe å skryte av, må han komme tilbake med noe langt bedre neste gang han møter europeiske kolleger.

– Forandringen kommer fra byene, ikke fra det nasjonale nivået. Det vet jeg, sier varaordfører i Amsterdam Sharon Dijksma fra det nederlandske Arbeiderpartiet. Hun satt tidligere som transport- og miljøminister i Nederland.

Utslippene av klimagasser går ikke dramatisk ned på verdensbasis fordi elbilandelen i Oslo og Bergen slår alle rekorder. Men i kjølvannet av den statistikken kommer stadig flere utslippsfrie alternativer for tungtransport og nyttekjøretøyer. Elvestuen peker på skipsfarten som en stor sektor som følger raskt etter elbilutviklingen. Til og med flytrafikken er det nå scenarier for å elektrifisere på kortere avstander. Men effekten av at Norges to største byer viser at det faktisk fungerer å gå bort fra den gamle forbrenningsmotoren, med all den lokale og nasjonale forurensningen fossile brennstoff fører meg seg, kan vi nå ane konturene av. En verden der persontransporten går på strøm, er ikke lenger en illusjon.

Utfordringen til resten av Kommune-Norge, særlig Trondheim og Stavanger, er å bli med i konkurransen. Hvorfor skal Bergen slå Stavanger – og burde ikke Trondheim være hakk i hæl av Oslo? Klimaet trenger antakelig den type konkurranse, der alle slåss om å være best

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.