Marianne Haraldsvik har ledet av utvalget som har foretatt en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommuner.

Marianne Haraldsvik har ledet av utvalget som har foretatt en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommuner. 

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kamp om kommunale inntekter vil utfordre regjeringen

Å endre inntektssystemet for kommunesektoren betyr strid mellom kommunegrupper og dermed intern strid i Ap/Sp-regjeringen.

Hvis noen skal få mer, må noen andre få mindre. Slik kan den politiske utfordringen som kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik fikk i fanget i går oppsummeres. Utfordringen har den trauste tittelen NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommuner.